#دیدار_با_شخص_شخیص_خودمان

:: #دیدار_با_شخص_شخیص_خودمان

#دیدار_با_شخص_شخیص_خودمان

همیشه دنبال دیگرانیم!فلانی چه عیبی دارد؟ چه نظریات غلطی ؟ به او تذکر بدم؟!نهی از منکرش کنم؟! چگونه به نزدیکانش تذکر بدهم؟

#رجوع_به_خود نداریم! هر چی فریاد داریم بر سر دیگران میزنیم  دریغ از اینکه یکبار بشینیم و بگوییم خب #خودمان چی؟ چه گلی بر سر خودمان زدیم که حال میخواهیم بقیه را هم به #راه_متوهم_مستقیم خودمان بکشیم؟!!

این همه کار #گروه_فرهنگی تشکیل دادیم اما برای دیگران !چگونه،#آنگونه کنیم،چگونه #اینگونه کنیم اما دریغ از یک بار #تشکیل_گروه_برای_خودمان که چگونه،آنگونه شویم!

چقدر این شعر #مولانا زیباست:

در زمین دیگران خانه مکن

کار "خود" کن، کار "بیگانه" مکن

کیست بیگانه؟ "تن" خاکی تو

کز برای او است غمناکی تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#خودتو_نشناختی_دیگر_شناس_شدی

#خود_فراموشی_گرفتیم

#چند_روز_شبا_نمیخوابم

#این_جهان_کوه_است

#کفریاته_گوش_نده

منبع : دست نوشت های من#دیدار_با_شخص_شخیص_خودمان
برچسب ها : خودمان ,دیگران ,شخیص خودمان

میمیریم

:: میمیریم


http://img.tebyan.net/big/1390/04/20110718121522293_n00022649-b.jpg


مرگ تدریجی

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر سفر نکنی،

اگر کتابی نخوانی،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن میکنی

زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر برده‏ی عادات خود شوی،

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی ...

اگر روزمرّگی را تغییر ندهی

اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی

اگر از شور و حرارت،

از احساسات سرکش،

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند،

و ضربان قلبت را تندتر میکنند،

دوری کنی . . .

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،

اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات

ورای مصلحتاندیشی بروی . . .

امروز زندگی را آغاز کن!

امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری.

منبع : دست نوشت های منمیمیریم
برچسب ها : آغاز ,آرامی ,مردن ,میکنی ,نکنی، ,خودت ,آرامی آغاز ,مردن میکنی